SZKOLENIA

 

Zapraszamy na szkolenia adresowane m.in. do producentów: betonu i prefabrykatów betonowych, domieszek do betonu, cementu; laboratoriów budowlano-drogowych; przedsiębiorstw budownictwa inżynieryjnego; generalnych wykonawców.

SZKOLENIA / KURSY