Technologia i projektowanie betonu

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS KURSU

 • Cementy powszechnego użytku oraz cementy specjalne – podział, klasyfikacja i właściwości
 • Kruszywa – podział, klasyfikacja i właściwości
 • Domieszki chemiczne
 • Dodatki mineralne i ich właściwości
 • Beton – właściwości mieszanki betonowej i betonu
 • Trwałość betonu
 • Betony samozagęszczalne i architektoniczne
 • Założenia do projektowania betonu według normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08
 • Stosowanie współczynnika „k” w świetle wymagań PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08
 • Projektowanie betonu (metody obliczeniowe i obliczeniowo-doświadczalne)
 • Zasady produkcji, dostarczania mieszanki betonowej i metod kontroli – wymagania według PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08
 • Zasady i metody pielęgnacji betonu według PN-EN 13670:2011
 • Metody projektowania - ćwiczenia

INFORMACJE OGÓLNE

Kurs przewidziany jest dla osób posiadających wyższe lub średnie wykształcenie techniczne związane z budownictwem oraz odpowiedni staż pracy.

Wykłady prowadzą wykwalifikowani specjaliści z Instytutu Techniki Budowlanej oraz wyższych uczelni technicznych.


TRYB REALIZACJI KURSU

Wykłady, ćwiczenia projektowe, egzamin + rozwiązanie zadania projektowego.

Materiały: normy badawcze betonu i jego składników, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców.


EGZAMIN

Zakres egzaminu: sprawdzenie posiadanej wiedzy w zakresie technologii i produkcji betonu, projektowania oraz dostosowania produkcji do zamierzonego zastosowania w praktyce budowlanej.

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu z potwierdzeniem zdanego egzaminu.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu upoważnia kandydata do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu, który wydawany jest przez Zakład Certyfikacji ITB, po spełnieniu określonych kryteriów.


TERMIN

04-08.12.2023 r.


KOSZT

2.700,00 PLN za udział jednej osoby.

Koszt udziału obejmuje: proces dydaktyczny, materiały szkoleniowe, obiad, kawę, herbatę w czasie przerw. Organizatorzy kursu nie zapewniają rezerwacji miejsc w hotelu.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji kursu na konto ITB:

Bank PEKAO SA  Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568 NIP ITB: 5250009358

     (koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata).

Uwaga: rezygnacja z udziału jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wpłacona kwota zostanie zwrócona po odliczeniu kosztów organizacyjnych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kurs odbywa się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1.

Zajęcia trwają: 1. dnia od godz. 10.30 do 17.00, 2. dnia od godz. 9.00 do 18.00, 3. dnia od godz. 9.00 do 18.00, 4. dnia od godz. 9.00 do 20.00, 5. dnia od godz. 9.30 do ok. 13.00.

Koszt kursu obejmuje: proces dydaktyczny, materiały szkoleniowe, obiad, kawę, herbatę w czasie przerw. Organizatorzy kursu nie zapewniają rezerwacji miejsc w hotelu.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem do 17.11.2023 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej

Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479, e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA