WYMAGANIA DLA WYROBÓW Z GRUPY 36

31 GRUDNIA 2021 R.

Obowiązkowe oznakowanie znakiem budowlanym B nowych grup wyrobów budowlanych, w tym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji oraz wyrobów do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną.

 

ZAKŁAD OCENY TECHNICZNEJ

Kierownik

mgr inż. Anna Kukulska-Grabowska

Telefon:

tel. : (22) 579 62 94

E-mail:

kot@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

Telefon:

tel.: (22) 566 41 33

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa