WYROBY KONSTRUKCYJNE

KONTAKT MERYTORYCZNY


mgr inż. Jacek Głodkiewicz

Telefon:

(22) 579 62 36

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 579 61 65
(22) 579 64 35

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 

Prowadzimy:

badania właściwości mechanicznych stali i wyrobów stalowych:

 • stali zbrojeniowej gładkiej i żebrowanej
 • prętów i siatek zbrojeniowych
 • kształtowników stalowych
 • drutów i splotów do konstrukcji sprężonych

oraz

 • badania grubości powłok antykorozyjnych na elementach stalowych

badania wyrobów ceramicznych,  konstrukcji murowych i prefabrykatów:

 • cegieł, pustaków, dachówek, gąsiorów
 • elementów stropów gęstożebrowych
 • murów i elementów murowych na zaprawach tradycyjnych, cienkich i poliuretanowych
 • prefabrykatów betonowych (nadproży, przepustów kanałowych, studzienek, krawężników, płyt stropowych i ściennych)

badania elementów wielkogabarytowych:

 • słupów energetycznych i oświetleniowych
 • metalowych blach profilowanych do pokryć dachowych i ściennych
 • płyt stropowych, ścian nośnych prefabrykowanych, wiązarów, podciągów, belek zespolonych, ścian oporowych, kasetonów
 • prototypowych wyrobów (np. sprężanych słupów żelbetowych, stalowych kratownic przestrzennych, połączeń elementów nośnych, laminatowych prętów zbrojeniowych, ceramicznych izolatorów)

badania przez obliczenia numeryczne:

 • małych oczyszczalni ścieków i osadników gnilnych do 50 OLM (Obliczeniowej Liczby Mieszkańców)
 • metalowych słupów i elementów wsporczych
 • prefabrykowanych elementów żelbetowych

oraz

badania elementów wyposażenia budynków i obiektów budowlanych:

 • prefabrykowanych schodów, drabin strychowych, urządzeń do chodzenia po dachach
 • elementów nośnych i zawiesi sufitów podwieszanych
 • łączników i elementów wsporczych do punktowego mocowania szkła
 • rusztowań i deskowań
 • włazów i wpustów kanałowych
 • liniowych kanałów odwadniających
 • płyt i elementów wsporczych podłóg podniesionych
 • łożysk elastomerowych.