ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH

 • bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych
 • bezpieczeństwo ogniowe elementów
 • reakcja na ogień materiałów i wyrobów
 • rozprzestrzenianie ognia wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • zagadnienia inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia nieprzekraczającego 24 kV
 • opracowywanie założeń projektowych i wspomaganie projektowania budynków, tuneli, stacji podziemnych, stadionów i innych obiektów inżynierskich
 • kontrola instalacji i odbiór robót związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów

Prace badawcze i eksperckie


BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

 • ocena i określanie klas reakcji na ogień
 • ocena i określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia
 • ocena i określanie klas odporności ogniowej obiektów
 • ocena skuteczności systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, budowlach, obiektach inżynierskich
 • ocena trwałości systemów zabezpieczeń ogniochronnych w konstrukcjach
 • ekspertyzy i oceny w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych istniejących i nowo wznoszonych
 • ocena istniejących lub wymaganych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • ocena skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji oddymiającej
 • obliczenia numeryczne rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
 • obliczenia numeryczne rozkładu temperatury pożarowej w czasie
 • ocena ochrony przeciwpożarowej przewodów oddymiających

SYGNALIZACJA POŻAROWA

 • ocena rozwiązań projektowych
 • badania i ocena dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • badania i ocena systemów sygnalizacji pożarowej
 • ocena współdziałania z powiązanymi systemami wentylacji i klimatyzacji

Zakład Badań Ogniowych prowadzi Laboratorium Badań Ogniowych.

Zakład Badań Ogniowych

Kierownik

dr inż. Bartłomiej Papis

Telefon:

(22) 566 41 07
(22) 848 24 27

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki