ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 • użyteczność wyrobów budowlanych, a także materiałowe uwarunkowania trwałości obiektów budowlanych
 • zabezpieczenia budowli i elementów budowli, w tym: konstrukcji betonowych, żelbetowych, metalowych i drewnianych przed oddziaływaniami wywołującymi korozję
 • hydroizolacja
 • zagadnienia materiałowo-technologiczne w zakresie technik wykończeniowych w budownictwie

Prace badawcze i eksperckie


ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE

 • zabezpieczenia budowli i elementów budowli
 • właściwości techniczno-użytkowe wyrobów do izolacji wodochronnych
 • typowe błędy projektowo-wykonawcze w zakresie zabezpieczeń przed wodą i wilgocią
 • rozwiązywanie problemów hydroizolacyjnych

KOROZJA, ZABEZPIECZENIA,PREPARATY NAPRAWCZE

 • zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji
 • właściwości fizykomechaniczne wyrobów do zabezpieczeń antykorozyjnych
 • eksploatacja wyrobów w środowiskach korozyjnych

NAWIERZCHNIE SPORTOWE

 • ocena stanu technicznego
 • prawidłowość ułożenia
 • zgodność wykonania z dokumentacją techniczną

SYSTEMY OCIEPLEŃ (WYKONANIE, MONTAŻ)

 • ocena stanu technicznego
 • przyczyny awarii
 • sposoby naprawy

Zakład prowadzi Laboratorium Materiałów Budowlanych.

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Kierownik

dr inż. Ewa Sudoł

Telefon:

(22) 579 64 92
(22) 579 62 38

(22) 566 44 09

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa