Zapraszamy na webinarium "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym ...", które zaplanowane jest na 25.11.2020 r.

Zapraszamy na webinarium "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)", które zaplanowane jest na 25.11.2020 r.


PROGRAM:

09.00 – 09.40   Logowanie uczestników (wsparcie techniczne pracowników ITB)

09.40 – 09.45   Powitanie uczestników, sprawy organizacyjne

09.45 – 10.30   Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim – deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE, wzajemne uznawanie

10.30 – 11.00   Jak uzyskać Europejską Ocenę Techniczną

11.00 – 11.45   Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym – krajowa deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym

11.45 – 12.00   Przerwa

12.00 – 12.30   Jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną

12.30 – 13.00   Badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

13.00 – 13.30   Certyfikacja wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

13.30 – 14.15   Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników


Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: http://www.itb.pl/szkolenia.html