ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 41 49

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76
(22) 566 41 33

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

ITB wykonuje różne typy ocen środowiskowych wyrobów, elementów i budynków m.in.:

 • deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych (EPD) zgodnie z normą PN EN 15804 (Construction Product Environmental Declaration) oraz weryfikację zgodnie z ISO 14025
 • potwierdza jednoparametrowe deklaracje środowiskowe dla wyrobu/technologii zgodnie z normą PN-EN ISO 14021/A1:2012
 • przeprowadza oceny śladu węglowego wyrobów budowlanych zgodnie z ISO 14067
 • obliczenia LCA i LCC dla wyrobów i budynków
 • badania jakości powietrza wewnętrznego (VOC) w tym do BREEAM i WELL
 • badania komfortu akustycznego budynków w tym do BREEAM (lub odbiory akustyczne budynków)
 • klasy emisji z wyrobów budowlanych (VOC i pył)

ITB performs various types of environmental assessments of products, elements and buildings, including:

 • environmental product declarations (EPD) in accordance with the PN EN 15804 (Construction Product Environmental Declaration) standard and verification in accordance with ISO 14025
 • confirms single-parameter environmental declarations for the product / technology in accordance with the PN-EN ISO 14021 / A1: 2012 standar
 • carries out the assessment of the carbon footprint of construction products in accordance with ISO 14067
 • LCA and LCC calculations for products and buildings
 • indoor air quality (VOC) testing, including criteria for BREEAM and WELL
 • testing of acoustic comfort of buildings, including criteria foe BREEAM (or acoustic commissionings of buildings)
 • emission classes from construction products (VOC and dust)